Download hơn 2000 SUB Kara Aegisub::http://adf.ly/1ZESOK
(Pass: hoiyeumen.com)

Nguồn:
- Trên mạng
- Tự quay tay
- và một số thành viện đóng góp
- Thành viên: Đen hoa hồng, Công Còi, và một số khác...
- Có một số Sub không có trên mạng.

Leave a Reply