*Mình nhận làm CLIP theo ảnh bạn, tặng người yêu, tặng sinh nhật, v.v...

*Áp dụng cho những bài hát bình thường (3 ~ 4 phút)
(Nếu dài hơn giá sẽ thay đổi)

*Làm 1 CLIP không SUB (không phụ đề): 50k
(Nếu có thêm yêu cầu khác thì giá sẽ tăng thêm tùy theo yêu cầu)

*Các bạn gửi ảnh cần làm vào email: wshop@yahoo.com.vn (CLIP ~4 phút khoảng 30->50 ảnh, ít hơn tùy bạn)


*Có SUB: (chọn FONT cho SUB ở đây: click)
- SUB Việt: 
30k
- SUB khác: 50k

Thanh toán liên hệ: CLICKDEMO 1 vài video đã làm:

1. Bay giữa ngân hà

2. Ba kể con nghe
http://youtu.be/KO9k1W5IAVM

3. Betrayal
http://youtu.be/htpWmQQScec

4. Moment (The Heirs)
http://www.youtube.com/watch?v=Qq3B1HAcg18

5. Dấu mưa
http://www.youtube.com/watch?v=2xRgovhNMZI

6. Tây Du Ký
http://www.youtube.com/watch?v=zLpZkMLZ-QE

7. Doraemon
http://www.youtube.com/watch?v=a4onqn-e4mI

8. Sinh nhật lớp
http://youtu.be/fQFgR7wXNdU


...
Tks for watching!!! 

Leave a Reply